Trimbos logo

Informatie en advies
Tips van ouders
Online cursus
E-mail deskundige
Mijn verhaal
Contact
Home
Informatie en advies / Wat kan ik doen / Sociaal netwerk van je kind

Sociaal netwerk van je kind


Beschermende factor

‘Als ik weer in een moeilijke periode zit, geeft het mij rust dat er mensen om mij heen zijn bij wie ik mijn dochtertje vol vertrouwen kan achterlaten. Het doet mij dan goed om te zien dat ze even afleiding bij anderen kan vinden.’ (Janneke, 34 jaar)

Een sociaal netwerk is belangrijk. Dan staan er allerlei mensen om jou en je gezin heen die jullie steunen. Die mensen kunnen een kind vertrouwen en afleiding bieden. Voor je kind vormt dat een grote beschermende factor. Voor jou en je kind is ondersteuning bij de opvoeding belangrijk.

‘Het contact met mijn familie is verwaterd. Ook wonen we nogal buitenaf. Toen mijn zoontje nog niet naar school ging, kwam ik amper het huis uit. Ik had er geen energie voor. Nu moet ik hem naar school brengen. Hij heeft daar ook vriendjes gekregen. Ik merk dat hij het heel leuk vindt om met hen te spelen.’ (Corine, 37 jaar)

Contacten met verschillende volwassenen en kinderen zijn leuk. Maar ook goed. Je kind leert ervan. Hij of zij ziet hoe je op verschillende manieren naar situaties kunt kijken. En op verschillende manieren met elkaar om kunt gaan. Je kind wordt zo ook minder afhankelijk van jou. Stimuleer je kind in het contact met vrienden, familie en buren. Samen met én los van jou. Laat je kind eigen contacten aangaan met personen in de omgeving. 

Corine vertelt verder: ‘Zelf voel ik me vaak eenzaam. Ik heb alleen mijn vriend en verder niemand.’

Bij problemen in het gezin dunt het sociale netwerk vaak uit. Dit kan te maken hebben met onbegrip van mensen. Ook stellen sommige gezinnen zichzelf gesloten op. Je vindt het misschien moeilijk een sociaal netwerk te onderhouden. Onder Steun vragen kun je lezen hoe je een beroep kunt doen op de mensen in je omgeving.


Informeer de school

Informeer de school van je kind over je ziekte. Ook als je wordt opgenomen is het belangrijk dat de school dit weet. Je kind kan dan misschien minder goed opletten doordat het van slag is. De leerkracht kan je kind beter opvangen als hij of zij weet wat er aan de hand is. Vertel ook aan je kind dat je de leerkracht hebt verteld over de thuissituatie.

‘Ik schaamde me erg voor mijn ziekte, dus ik wilde eerder ook niks tegen de leerkracht van Yannick (9 jaar) zeggen. Mijn hulpverlener zei dat ik het beter wel kon uitleggen. Ze zei dat ik dat een keer op een ouderavond tijdens een tien minuten gesprek kon vertellen of dat ik een aparte afspraak moest maken. Ik heb toen gewacht tot er weer een ouderavond was. Ik vond het heel spannend, maar het gesprek is me erg meegevallen. Zijn meester zei dat hij het heel fijn vond dat ik het verteld had. Daardoor kon hij Yannicks gedrag veel beter begrijpen. We hebben toen ook afgesproken dat mijn man of ik bij bijzonderheden even naar hem bellen.’ (Anna, 43 jaar)


Vertrouwenspersoon

Meestal willen kinderen graag met iemand anders praten: met hun leerkracht, met een oom of tante, met de buurvrouw, enzovoort. Je kind wil jou misschien niet lastig vallen met vragen. Mag je kind er met anderen over praten? Misschien heb je er wat moeite mee. Als je het goed vindt dat je zoon of dochter erover praat, laat dat dan merken. Je kind weet dan dat hij of zij niet ‘roddelt’ als hij iemand in vertrouwen neemt. Je kind hoeft ook achteraf niet aan jou te vertellen wat er is besproken.


Direct aanmelden voor

Online cursus
E-mailen

met een deskundige
Nieuw!

Zelfhulpcursus
Download
Folder
folder
Bekijk
Filmpjes
psychische problemen
verslaving

sluiten