Trimbos logo

Informatie en advies
Tips van ouders
Online cursus
E-mail deskundige
Mijn verhaal
Contact
Home
Informatie en advies / Verschillen in gevolgen / Risicofactoren

Risicofactoren


Kenmerken van jou

  • Je kind loopt meer risico’s wanneer jouw ziektebeeld ernstig is. Of langdurig is. Of steeds terugkeert.
  • De ene ziekte beïnvloedt het ouder-zijn en opvoeden meer dan de andere ziekte. 


Kenmerken van je kind

  • Leeftijd. Hoe jonger het kind is wanneer de problemen beginnen, hoe groter het risico dat je kind er iets aan over houdt.
  • Erfelijkheid. Sommige psychische stoornissen worden overgedragen op volgende generaties. Bijvoorbeeld bij depressiviteit een alcoholverslaving heeft je kind een vergroot risico dit ook te krijgen.
  • Moeilijk temperament. Kinderen met een moeilijk temperament kunnen veel van je eisen in de opvoeding. Je denkt misschien snel dat je geen goede ouder bent. Dit heeft weer invloed op je kind. Onder Doe ik het wel goed? en Omgaan met gevoelens lees je hier meer over.


Kenmerken van je gezin

  • Het contact tussen jou en je kind. Als je depressief of psychotisch bent, reageer je vaak minder adequaat op je kind. Je raakt je kind minder aan, geeft het minder goedkeuring, je reageert minder spontaan of met meer boosheid richting je kind. Dit is heel verwarrend voor een kind. Bij jonge kinderen kunnen hierdoor hechtingsproblemen ontstaan. Je leest hier meer over onder Gevolgen voor kinderen. Onder Contact maken met je kind en Positieve aandacht geven kun je lezen op welke manier je een goed contact kunt krijgen.
  • Instabiele omstandigheden in je gezin. Als een ouder psychische problemen of een verslaving heeft, krijgt de andere ouder meer op zich af. Dit kan voor ruzies zorgen tussen partners. Verder kan het zijn dat je door je ziekte of verslaving geen werk hebt, geen kans ziet om je huis en tuin te verzorgen, enzovoorts. Dan kun je minder maatschappelijk geïntegreerd zijn.


Kenmerken van je omgeving

  • Het ontbreken van contact met mensen om je heen. Misschien kunnen jij en je kind bij niemand terecht. Of je kind heeft geen afleiding door activiteiten met anderen. Je leest hier meer over onder Steun vragen en Sociaal netwerk van je kind.
  • Negatief beeld van je ziekte. Dit kan ervoor zorgen dat je kind er niet met anderen over praat. Sommige kinderen worden ermee gepest.


Gelukkig is er een heel aantal factoren dat bovenstaande risico’s voor je kind vermindert. Deze noemen we beschermende factoren.


Download
Folder
folder
Direct aanmelden voor

Online cursus
E-mailen

met een deskundige
Nieuw!

Zelfhulpcursus
Bekijk
Filmpjes
psychische problemen
verslaving

sluiten