Trimbos logo

Informatie en advies
Tips van ouders
Online cursus
E-mail deskundige
Mijn verhaal
Contact
Home
Disclaimer

Disclaimer

De website KopOpOuders.nl is voor ouders met psychische en/of verslavingsproblemen.

Ontwikkeling van de website
De website is ontwikkeld door het Trimbos-instituut in opdracht van het Landelijk Preventie Platform KOPP/KVO, waarin nagenoeg alle GGZ- instellingen en Instellingen voor Verslavingszorg in Nederland zijn vertegenwoordigd. KOPP staat voor kinderen van ouders met psychische problemen; KVO staat voor kinderen van verslaafde ouders.

De informatie
De informatie op de website KopOpOuders.nl is gebaseerd op huidige wetenschappelijke inzichten. De informatie op deze website kan door het Trimbos-instituut zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Het Trimbos-instituut neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de site en maakt gebruik van bronnen die wij betrouwbaar achten. Het Trimbos-institituut kan geen garanties geven voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie van derden
Op deze site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie van derden. Die informatie is niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Aan de geboden informatie op KopOpOuders.nl kun je geen rechten ontlenen. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies.

De interactieve onderdelen (e-mailservice, forum, chatboxcursus)van deze website worden beheerd door samenwerkende GGZ-organisaties: GGNet, GGZ Oost Brabant, Mentrum/Jellinek en Mondriaan Zorggroep. Voor deze onderdelen op de website waarvoor ouders zich via KopOpOuders.nl kunnen opgeven, bestaat een aparte disclaimer.


Direct aanmelden voor

Online cursus
E-mailen

met een deskundige
Nieuw!

Zelfhulpcursus
Download
Folder
folder
Bekijk
Filmpjes
psychische problemen
verslaving

sluiten